rekrutacja.ssc.pl@capgemini.com Wrocław - Building H: +48 (71) 376 32 67 Wrocław - Building K: +48 (71) 376 31 81 Poznań: +48 (61) 657 20 00

Business Garden Wrocław - Building H ul. Legnicka 48 | 54-202 Wrocław
Reception on the 5th floor
Building K | reception on the 4th floor +48 (71) 376 32 67

Business Garden Wrocław - Building K ul. Legnicka 48 | 54-202 Wrocław
Reception on the 4th floor +48 (71) 376 31 81

Business Garden Poznań ul. Kolorowa 6 | 60-198 Poznań
Building G | Reception on the 1st floor +48 (61) 657 20 00