Na co dzień zajmujemy się tworzeniem oprogramowania dla klientów z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, logistycznego, motoryzacyjnego oraz wielu innych. W codziennej pracy wykorzystujemy język angielski lub/i niemiecki. Dlatego właśnie do naszych zespołów poszukujemy specjalistów, którzy posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, a także osób, które znają język niemiecki w stopniu podstawowym lub zaawansowanym. Weryfikacja umiejętności językowych odbywa się podczas drugiego etapu naszej rekrutacji. Jest nim rozmowa telefoniczna z rekruterem, która zajmuje około 20 minut. Wspieramy rozwój językowy, dedykowanymi kursami językowymi.

Angielski W projektach realizowanych dla partnerów anglojęzycznych oczekujemy komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (B1/B2+). Jeśli deklarujesz taki poziom, powinieneś budować swobodne wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne oraz prowadzić merytoryczne dyskusje na dany temat. Potrafisz też tworzyć przejrzyste oraz szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie wyjaśniając swój punkt widzenia oraz rozważając wady, zalety czy inne możliwości.

Niemiecki W większości oferowanych przez nas stanowisk, gdzie wymagana jest znajomość języka niemieckiego, oczekujemy poziomu A2. Oznacza to, że rozumiesz wypowiedzi i wyrażenia związane z życiem codziennym. Potrafisz porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych. Opisujesz swoje pochodzenie oraz otoczenie, w którym przebywasz. Wypowiadasz się na tematy ogólne dotyczące swoich potrzeb oraz czynności życiowych. Budujesz zdania oparte o czas teraźniejszy i przeszły, używając podstawowych czasowników modalnych,
takich jak: mögen, möchten, können, wollen.