rekrutacja.ssc.pl@capgemini.com Wrocław - Budynek H: +48 (71) 376 32 67 Wrocław - Budynek K: +48 (71) 376 31 81 Poznań: +48 (61) 657 20 00

Business Garden Wrocław - Budynek H ul. Legnicka 48 | 54-202 Wrocław
Recepcja: 5. piętro +48 (71) 376 32 67

Business Garden Wrocław - Budynek K ul. Legnicka 48 | 54-202 Wrocław
Recepcja: 4. piętro +48 (71) 376 31 81

Business Garden Poznań ul. Kolorowa 6 | 60-198 Poznań
Budynek G | Recepcja: 1. Piętro +48 (61) 657 20 00