Czym będziesz się u nas zajmować?

  • będziesz odpowiadać za dostarczanie narzędzi, bibliotek, ekspertyz i wskazówek dla zespołów developerskich, żeby ułatwić im tworzenie bezpiecznych systemów;
  • oceniać i rekomendować usprawnienia oraz nadzorować implementację i wdrażanie narzędzi zapewniania bezpieczeństwa (static & dynamic code analysis tools, fuzz testing tools, open-source library vulnerability detection & reporting tools, security monitoring & alerting tools);
  • znajdować luki bezpieczeństwa oraz sposoby ich eliminacji;
  • usprawniać wewnętrzne narzędzia związane z bezpieczeństwem, w szczególności narzędzia do modelowania zagrożeń (threat modelling);
  • pomagać przy realizacji testów penetracyjnych.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy zapewnianiu bezpieczeństwa systemów i aplikacji webowych;
  • znasz przynajmniej jeden język programowania (Java, JavaScript, bash);
  • posiadasz ogólną znajomość procesów wytwarzania bezpiecznego oprogramowania Secure Software Development Life Cycle (SSDLC);
  • ukończyłeś/aś studia inżynierskie lub magisterskie z dziedziny nauk ścisłych;
  • posługujesz się w stopniu dobrym językiem angielskim.