Czym będziesz się u nas zajmować?

  • będziesz tworzyć architekturę systemów przetwarzających duże i nieustrukturyzowane zbiory danych (Data Lake Architecture, Streaming Architecture);
  • projektować nowoczesne rozwiązania DWH / Big Data w chmurze oraz w środowisku Continuous Delivery / Continuous Integration;
  • projektować model danych oraz dokumentować przepływ danych w systemie;
  • współpracując z Zespołem w roli Lidera Technicznego, zapewniać zgodność systemu z obowiązującymi standardami oraz najlpeszymi praktykami w zakresie wytwarzania oprgramowania.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • masz doświadczenie w roli Architekta i/lub Lidera Technicznego w projektach z obszaru Cloud lub Big Data w zakresie przetwarzania oraz wizualizacji danych (w różnych fazach rozwoju systemów);
  • posiadasz praktyczną znajomość jednej z chmur: AWS, Azure, GCP w obszarze Storage, Compute (+Serverless), Networking oraz Devops popartą pracą nad projektami komercyjnymi;
  • znasz przynajmniej kilka z następujących technologii:  Cloud Dataflow, BigQuery, Cloud Dataproc, Cloud KMS, Pub/Sub, Google Kubernetes Engine,  Apache Beam, Kafka, Spark, Snowflake, Data Lake Gen2, Event Hub, Data Factory, DataBricks, Azure DWH, Azure Function, Power BI, Terrform, Redshift, Glue, Athena, Kinesis, Lambda;
  • przynajmniej w stopniu podstawowym znasz jeden z języków programowania: Python/Scala/Java/bash;
  • dobrze posługujesz się językiem angielskim (mile widziana będzie znajomość języka niemieckiego).