Czym będziesz się u nas zajmować?

  • Będziesz implementować procesy przetwarzające zbiory danych;
  • wdrażać platformy Data Lake i Data Mesh w chmurach publicznych;
  • implementować, optymalizować oraz testować nowoczesne rozwiązania Cloud w środowisku Continuous Delivery / Continuous Integration;
  • wdrażać infrastrukturę w środowisku Cloud z wykorzystaniem InfrastructureAsCode.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz komercyjne doświadczenie w AWS, Azure lub GCP
  • programujesz w jednym z języków takich jak Scala/Java/Python/C#;
  • znasz dobrze przynajmniej jeden relacyjny system bazodanowy oraz język SQL;
  • znasz jedną lub więcej z następujących (lub podobnych) technologii: Jenkins, Terraform, Cloud Formation, Docker, Kubernetes;
  • bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim (gotowość do nauki języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem).