Czym będziesz się u nas zajmować?

 • Będziesz pełnić rolę specjalisty zajmującego się budowaniem zespołu MS Dynamics CRM w organizacji;
 • będziesz ściśle współpracować z naszymi klientami i odpowiadać za przegląd procesów biznesowych klientów, dostarczanie rzetelnych analiz, oceniac rozwiązania oraz doradzać naszym klientom, jak najlepiej osiągnąć ich cele;
 • udzielisz zespołowi wskazówek dotyczących kompleksowego rozwoju/ulepszania i debugowania;
 • będziesz realizowac przeglądy kodu, opracowywać backlog zadań do sprintów, aktualizować dokumentację techniczną, dzielić sie statusem zadać z innymi członkami zespołu.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • Masz co najmniej 4 lata doświadczenia we wdrożeniach Microsoft Dynamics AX 2012 i D365 F&O oraz uczestniczyłeś w co najmniej 3 pełnych cyklach wdrożeniowych;
 • posiadasz wiedzę i sukcesy w następujących obszarach technicznych:
  • CRM SDK do programowego łączenia się z Dynamics CRM;
  • Microsoft .Net – znajomość .NET 461 i .NET Core;
  • technologie frontowe, takich jak HTML 5, ReactJS, AngularJS;
  • platforma Azure, w szczególności usługi aplikacji, funkcje, rejestrowanie i różne technologie pamięci masowej;
  • platformy komunikacyjne takie jak MQ Series i Azure Service Bus;
  • techniki testowania, w tym TDD, zautomatyzowane testy jednostkowe i mockowanie;
  • zasady SOLID i wzorce projektowe do tworzenia solidnego kodu;
  • uwierzytelnianie i autoryzacja za pomocą frameworków, takich jak Auth 2.0;
  • struktury i metryki rejestrowania, w tym App Insights i Serilog;
 • potrafisz korzystać z zasad i narzedzi do projektowania rozwiązania, co w oparciu o dokumnetację umożliwi Ci rozbicie na komponenty techniczne;
 • potrafisz przeglądać kodu pull requestów, które ma na celu zapewninie utrzymania jakości na najwyższym poziomie;
 • znasz metodologie zwinne (Scrum);
 • znasz GIT i Azure DevOps.