Czym będziesz się u nas zajmować?

  • będziesz zbierać wymagania oraz proponować rozwiązania techniczne we współpracy z Klientem;
  • implementować i optymalizować procesy ETL w hurtowniach danych (disk-based oraz in-memory processing);
  • projektować fizyczny i logiczny model danych w oparciu o schematy gwiazdy i płatka śniegu oraz kostki OLAP;
  • automatyzować testy oraz deployment kodu z wykorzystaniem najlepszych praktyk z obszaru DevOps, CI/CD.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz doświadczenie w projektach z obszaru hurtowni danych (DWH) oraz Business Intelligence (w różnych fazach rozwoju systemów) z wykorzystaniem narzędzi ETL ( Informatica PowerCenter, Talend, IBM InfoSphere DataStage, Ab Initio) i języka SQL;
  • dobrze znasz przynajmniej jeden relacyjny system bazodanowy (np. Oracle, Teradata, MS SQL Server lub PostgreSQL);
  • znasz jedno lub więcej z wymienionych (lub podobnych) narzędzi i technologii: IBM Cognos, SAP Business Objects, Microsoft Power BI, Tableau, QlikView, OBIEE;
  • potrafisz stosować dobre praktyki z zakresu inżynierii oprogramowania;
  • przynajmniej w stopniu podstawowym znasz jeden z języków programowania: Python/Scala/Java/bash;
  • dobrze posługujesz się językiem angielskim lub niemieckim.