Czym będziesz się u nas zajmować?

  • Będziesz ściśle współpracować z Klientami Capgemini z domeny bankowej jako część zespołu projektowego w obszarze Płatności / Karty / Blockchain,
  • będziesz pracować w międzynarodowym zespole odpowiedzialnym za rozbudowanie zakresu istniejących funkcji biznesowych dla klienta w roli zaufanego doradcy i eksperta ds. domen płatniczych; wyrzuciłabym tę końcówkę,
  • będziesz pracować w oparciu o metodyki zwinne (Agile & Scrum) oraz proces Software Delivery Life Cycle,
  • stanowisko to jest świetną okazją do doskonalenia umiejętności technicznych i biznesowych oraz interpersonalnych.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz doświadczenie w analizie finansowej i biznesowej, z wcześniejszym doświadczeniem w obszarze płatności i finansów,
  • posiadasz umiejętność tworzenia specyfikacji biznesowych i technicznych w oparciu o wymagania zebrane od Klienta,
  • posiadasz umiejętność identyfikowania, opisywania i walidacji rozwiązań biznesowych w celu spełnienia wymagań użytkowników końcowych,
  • potrafisz przeprowadzić identyfikację szans i zagrożeń związanych z rozwojem nowej usługi w obecnym systemie,
  • masz doświadczenie w pracy z Klientem oraz profesjonalne umiejętności komunikacji z interesariuszami biznesowymi,
  • potrafisz ułatwiać komunikację między biznesem a zespołami IT na etapie realizacji projektu,
  • masz podstawową znajomość zagadnień architektury systemu,
  • posiadasz wiedzę z domeny bankowej (inwestycyjna, detaliczna, private, wealth management) oraz regulacje compliance związane z powyższymi modelami biznesowymi.

Jesteśmy otwarci na kandydatów z różnym stażem w powyższej dziedzinie, od Juniora do Seniora.