wave-hero

Junior Business IT Consultant for Manufacturing

icon-location

Poznań, Wrocław

Aplikuj teraz

Opis działu:

Dział Business & Technology Solutions (BTS) jest zespołem analityków biznesowych, architektów IT oraz menadżerów projektów, którzy tworzą i pomagają wcielać w życie wizje i plany transformacji cyfrowych naszych klientów. Tworzymy pomost między ich celami biznesowymi a światem i rozwiązaniami IT, które te cele wspierają. Staramy się zrozumieć biznes klienta i jego wyzwania oraz środowisko IT, które zbudował dla wsparcia swojego biznesu. Następnie proponujemy, projektujemy, planujemy i pomagamy we wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych bądź zmian w aktualnym środowisku IT, które pozwalają ten biznes usprawnić bądź przetransformować. Często definiujemy przy tym wymagania dla nowych projektów IT, które są później realizowane przez inne jednostki Capgemini lub zewnętrzych partnerów.

 

Do działu BTS szukamy osób, które swoimi umiejętnościami i doświadczeniem będą wspierać naszych klientów w obszarze produkcji (manufacturing), w szczególności we wdrażaniu i transformacji rozwiązań Manufacturing Operations Platforms.

Twoje codzienne zadania:

  • współpraca przy prowadzeniu dla klientów projektów doradczych i wdrożeniowych;
  • udział w spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami klienta, na których poznawać będziesz jego biznes, wyzwania i potrzeby oraz gromadzić i strukturyzować wymagania z nich wynikające;
  • analiza, modelowanie i identyfikowanie usprawnień procesów biznesowych oraz środowisk i systemów IT w celu zaproponowania i zaprojektowania zmian i optymalizacji;
  • współpraca z klientem, ekspertami technologicznymi i zespołami deweloperskimi w celu zaprojektowania nowych rozwiązań technologicznych bądź zmian w istniejących systemach i środowiskach IT;
  • współpraca przy definiowaniu wymagań i tworzeniu specyfikacji dla nowych systemów IT bądź zmian i transformacji istniejących środowisk IT;
  • wsparcie w przygotowaniu oraz udział w prezentacjach i dyskusjach na temat proponowanych rozwiązań.

Najczęściej używane technologie:

Jira/Confluence

star-icon-fill