Czym będziesz się u nas zajmować?

  • będziesz integrować i przetwarzać dane na potrzeby projektów Data Science;
  • tworzyć i optymalizować modele statystyczne oraz algorytmy AI/ML;
  • prowadzić rozmowy z klientami i specjalistami dziedzinowymi w celu doprecyzowania oczekiwań od wyników analiz danych;
  • współpracować z zespołem, analitykami i inżynierami danych, analitykami biznesowymi oraz architektami rozwiązań Data Science;
  • skalować algorytmy na potrzeby implementacji w środowiskach Big Data.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz co najmniej 5-letnie doświadczenie w komercyjnych projektach Data Science w zakresie budowy modeli do przetwarzania i analizy danych w różnych obszarach biznesowych (finanse, HR, produkcja lub innych);
  • masz doświadczenie w stosowaniu narzędzi programistycznych – Python (ewentualnie IPython, Jupiter Notebooks) lub R (ewentualnie R Shiny);
  • znasz modele matematyczne i statystyczne oraz algorytmy stosowane w Data Science, np. deep learning, sieci neuronowe, regresja liniowa/logistyczna, drzewa decyzyjne, random forest;
  • ukończyłeś/aś studia magisterskie z matematyki, informatyki lub innych nauk ścisłych;
  • dobrze komunikujesz się w języku angielskim (mile widziana znajomość języka niemieckiego).