Czym będziesz się u nas zajmować?

 • będziesz propagować, pielęgnować i rozwijać wiedzę ekspercką z dziedziny testów wydajnościowych w Capgemini;
 • zbierać i weryfikować wymagania niefunkcjonalne;
 • tworzyć skrypty testowe, wykonywać i monitorować testy;
 • tworzyć rozwiązania automatyzujące testy wydajnościowe w procesie SDLC;
 • analizować wyniki, proponować ulepszenia i prezentować rezultaty klientowi;
 • rozwijać zestawy narzędzi i frameworków używanych w projektach do przeprowadzania testów wydajnościowych.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Test Inżynier, w tym minimum 3 lata w projektowaniu i wykonywaniu testów wydajnościowych;
 • posiadasz praktyczną wiedzę z przynajmniej jednego z narzędzi: Jmeter, Gatling, HP LoadRunner lub podobne;
 • posiadasz umiejętność monitoringu oraz analizy zasobów systemowych (Linux, MS Windows, Oracle DB, SQL itd.) oraz dobrą znajomość jednego z języków: Java, Groovy, bash, Python, C++ lub JavaScript jak również umiejętność programowania testów wydajnościowych;
 • posługujesz się w stopniu dobrym językiem angielskim, a jeżeli jesteś gotowy/a do nauki języka niemieckiego to będziemy wspierać Cię w jego dalszej nauce;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy pracy z narzędziami wspomagającymi DevOps i CI (Jenkins, Docker).