Czym będziesz się u nas zajmować?

  • rozwijać i utrzymawać aplikacje oparte o bazę danych Oracle i język PL/SQL;
  • implementować i optymalizować procesy ETL w hurtowniach danych (disk-based oraz in-memory processing);
  • automatyzować testy oraz deployment kodu z wykorzystaniem najlepszych praktyk z obszaru DevOps, CI/CD;
  • migrować istniejące rozwiązania na nowe platformy Big Data oraz Cloud.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektach z obszaru baz lub hurtowni danych (DWH) z wykorzystaniem Oracle;
  • znasz bardzo dobrze język PL/SQL;
  • znasz jedno lub więcej z wymienionych (lub podobnych) narzędzi i technologii: Oracle Exadata, Oracle Multitenant Database, Oracle Data Guard, Oracle RAC, Oracle Data Vault, Informatica PowerCenter, Hadoop/Cloudera/Hbase;
  • potrafisz stosować dobre praktyki z zakresu inżynierii oprogramowania;
  • dobrze posługujesz się językiem angielskim;
  • mile widziana znajomość jednego z języków programowania: Java/Scala/Python