Czym będziesz się u nas zajmować?

  • będziesz zbierać wymagania oraz proponować rozwiązania techniczne we współpracy z Klientem;
  • wizualizować dane przy użyciu zaawansowanych raportów i dashboardów;
  • projektować fizyczny i logiczny model danych w oparciu o schematy gwiazdy i płatka śniegu;
  • automatyzować testy oraz deployment kodu z wykorzystaniem najlepszych praktyk z obszaru DevOps, CI/CD.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz przynajmniej 2-letnie doświadczenie w projektach z obszaru hurtowni danych (DWH) oraz Business Intelligence (w różnych fazach rozwoju systemów) z wykorzystaniem Microsoft Power BI, QlikSense lub Tableau;
  • dobrze znasz język SQL oraz przynajmniej jeden relacyjny system bazodanowy (np. Oracle, Teradata, MS SQL Server lub PostgreSQL);
  • znasz jedno lub więcej z wymienionych (lub podobnych) narzędzi i technologii: JavaScript, Angular, Grafana, IBM Cognos, SAP Business Objects, QlikSense, QlikView, Tableau, OBIEE;
  • potrafisz stosować dobre praktyki z zakresu inżynierii oprogramowania;
  • dobrze posługujesz się językiem angielskim lub niemieckim.