Czym będziesz się u nas zajmować?

  • Jako Scrum Master będziesz liderem działającym na rzecz zespołu deweloperów, odpowiedzialnym za wspieranie Product Ownera;
  • będziesz kształtować samozarządzanie i interdyscyplinarność zespołu, pomagając mu na skupieniu się na wytwarzaniu wartościowych elementów produktu, usuwając bariery i dbając o konstruktywne ceremonie SCRUM;
  • zarządzać backlogiem dbając o empiryczne podejście do planowania pracy i wspomaganie interesariuszy;
  • pracować w międzynarodowym zespole w oparciu o zwinne metodyki (SCRUM, SAFe®) i profesjonalny proces wytwarzania oprogramowania Software Delivery Life Cycle oraz ściśle współpracować z innymi działami w firmie.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • Posiadasz przynajmniej dwuletnie doświadczenie w roli Scrum Mastera lub kierownika projektów związanych z dostarczaniem oprogramowania dla klientów zagranicznych;
  • Masz ukończone studia inżynierskie lub magisterskie z dziedziny nauk ścisłych;
  • Znasz proces wytwarzania oprogramowania – Software Delivery Life Cycle;
  • Płynnie posługujesz się językiem angielskim;
  • Posiadasz dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.