Digital Customer Experience (DCX) jest działem Capgemini, który wspiera globalne organizacje w digitalizacji i rozwoju innowacji. Jako partner technologiczny wykorzystujemy w praktyce podejście Customer-First w wypracowaniu rozwiązań, które są odpowiedzią na potrzeby zarówno partnerów biznesowych, jak i użytkowników końcowych tworzonych przez nas systemów. Nasze zespoły developerów odpowiadają za proces tworzenia i rozwoju aplikacji end to end. Są samoorganizującymi się zespołami, wykorzystującymi w codziennej praktyce Agile i Lean Software Engineering.

Czym będziesz się u nas zajmować?

 • jako Senior Android Developer będziesz mieć możliwość pracy w jednym z zespołów, które pracują w takich technologiach jak: Kotlin, Coroutines, Java, RxJava, Jetpack Compose;
 • będziesz zaangażowany w różne projekty, które są organizowane w oparciu o jeden ze zwinnych frameworków: SCRUM, Kanban, ale także SAFe® lub Nexus;
 • będziesz współtworzyć i rozwijać aplikacje mobilne w oparciu o platformę Android, angażując się w poszczególne fazy procesu tworzenia oprogramowania (analizę wymagań, projektowanie, implementację, testowanie, wdrażanie i publikowanie w sklepie Google Play) w stopniu i w zakresie zależnym od posiadanego przez Ciebie doświadczenia;
 • będziesz współpracować z zespołem ekspertów UX i UI, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkownika z rozwiązaniem, a tym samym zadowolenie klienta;
 • będziesz integrować aplikacje z backendem, chmurą, platformami typu Enterprise i low code;
 • będziesz odpowiadać za część lub całość systemu – w zależności od realizowanego projektu;
 • dołączysz do międzynarodowych zespołów, w których szczególnie ceniona jest atmosfera współpracy, wymiana wiedzy i doświadczenia;
 • będziesz mieć możliwość wszechstronnego poszerzania wiedzy w wielu różnych obszarach.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz min. 5 lat doświadczenie w tworzeniu aplikacji natywnych na platformę Android, doświadczenie w iOS lub w technologiach hybrydowych będzie dodatkowym atutem;
 • znasz język Kotlin lub Java oraz Android SDK;
 • posiadasz praktyczną wiedzę z zakresu: wzorców projektowych i architektonicznych m.in. MVP, MVVM, wstrzykiwanie zależności (Dagger, Hilt), programowania reaktywnego (RxJava, RxBinding), baz danych (Room, Realm, SQLite), komunikacji sieciowej (REST, JSON, Retrofit), Android Jetpack, jak również systemu kontroli wersji Git i Gitflow;
 • znasz w zakresie podstawowym mobilny DevOps i CI/CD;
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim (język niemiecki będzie dużym atutem)
 • jesteś zmotywowany do dalszego rozwoju i poznawania nowego.