wave-hero

Senior Front-End Developer (focus React)

icon-location

Poznań, Wrocław, Gdańsk

Aplikuj teraz

Digital Customer Experience (DCX) jest działem Capgemini, który wspiera zarówno światowe marki, jak i organizacje publiczne w digitalizacji i rozwoju innowacji. Wypracowując rozwiązania, wykorzystujemy w praktyce podejście „Customer-First”, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby i oczekiwania zarówno partnerów biznesowych, jak i użytkowników końcowych tworzonych przez nas systemów. Nasze zespoły developerów odpowiadają za proces tworzenia i rozwoju aplikacji end to end, pracując z najnowszymi technologiami. Są zespołami samoorganizującymi się, które w codziennej praktyce wykorzystują Agile i Lean Software Engineering. W codziennej pracy pielęgnujemy dobrą komunikację i kulturę feedbacku. Podążając za mottem „Get the future you want” oferujemy różnorodne możliwości nauki i rozwoju.

Twoje codzienne zadania:

  • zaangażowanie się we wszystkie aspekty cyklu rozwoju oprogramowania w jednej ze zwinnych metodologii – od momentu analizy wymagań, poprzez design, implementację, zapewnienie jakości, testowanie, wdrażanie, zarządzanie i automatyzację wydaniami, do fazy wsparcia we wczesnej fazie użytkowana systemu;
  • bliska współpraca z osobami odpowiedzialnymi za obszar techniczny i biznesowy klienta;
  • developement z wykorzystaniem wzorców projektowych i architektonicznych, a także DevOps, Domain-Driven Design, TDD;
  • rozwój umiejętności w takich obszarach jak Cloud, Infrastructure as Code, Containers i Intelligent Chatbots, a także Mobile Applications;
  • rola tech lead’a i mentora dla młodszych i mniej doświadczonych koleżanek i kolegów.

Najczęściej używane technolgie:

React

star-icon-fill star-icon-fill star-icon-fill star-icon-fill star-icon-fill

JavaScript

star-icon-fill star-icon-fill star-icon-fill star-icon-fill star-icon-fill

TypeScript

star-icon-fill star-icon-fill star-icon-fill star-icon-fill star-icon-empty

HTML/CSS

star-icon-fill star-icon-fill star-icon-empty star-icon-empty star-icon-empty

Nasze oczekiwania:

  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych dedykowanych na desktop i mobile oraz wysoko rozwinięte umiejętności techniczne w takich technologiach jak: React, JavaScript, TypeScript, doświadczenie z SASS/SCSS;
  • praktyczne doświadczenie w HTML5, CSS3;
  • bardzo dobra znajomość systemu wersjonowania GIT;
  • zaznajomienie z t