Digital Customer Experience (DCX) jest działem Capgemini, który wspiera globalne organizacje w digitalizacji i rozwoju innowacji. Jako partner technologiczny wykorzystujemy w praktyce podejście Customer-First w wypracowaniu rozwiązań, które są odpowiedzią na potrzeby zarówno partnerów biznesowych, jak i użytkowników końcowych tworzonych przez nas systemów. Nasze zespoły developerów odpowiadają za proces tworzenia i rozwoju aplikacji end to end. Są samoorganizującymi się zespołami, wykorzystującymi w codziennej praktyce Agile i Lean Software Engineering.

Czym będziesz się u nas zajmować?

 • pracując blisko z osobami odpowiedzialnymi za obszar techniczny i biznesowy klienta, zaangażujesz się we wszystkie aspekty cyklu rozwoju oprogramowani – od momentu analizy wymagań, poprzez design, implementację, zapewnienie jakości, testowanie, wdrażanie, zarządzanie i automatyzację wydaniami, do fazy wsparcia we wczesnej fazie użytkowana systemu;
 • w fazie developmentu będziesz pracował na projektowych i architektonicznych wzorcach, wykorzystując DevOps, Domain-Driven Design, TDD;
 • będziesz rozwijał swoje umiejętności w takich obszarach jak Cloud, Infrastructure as Code, Containers i Intelligent Chatbots, a także Mobile Applications;
 • będziesz korzystał z najlepszych praktyk zwinnych metodologii (takich jak Scrum, Kanban);
 • będziesz pełnić rolę tech lead’a i mentora dla młodszych i mniej doświadczonych koleżanek i kolegów.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz co najmniej 5-letnie doświadczenie  w programowaniu aplikacji webowych dedykowanych na desktop i mobile i masz wysoko rozwinięte umiejętności techniczne w takich technologiach jak:  React, JavaScript, TypeScript;
 • masz praktyczne doświadczenie w HTML5, CSS3;
 • znasz js, npm, yarn;
 • znasz bardzo dobrze system wersjonowania GIT;
 • masz doświadczenie w SASS/SCSS;
 • pracowałeś w zespołach bazujących na zwinnych framework’ach jak SCRUM;
 • jesteś zaznajomiony z technologiami: React Router, Formik, Bootstrap;
 • jesteś zaznajomiony z technologią: Redux;
 • umiesz pisać unit testy z wykorzystaniem Karma/Jest;
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim (znajomość niemieckiego będzie dużym atutem).