Czym będziesz się u nas zajmować?

 • Zarządzaniem usługami IT świadczonymi dla naszych międzynarodowych klientów, na każdym etapie cyklu ich życia (przejęcie, transformacja i uruchomienia),
 • przejmowaniem pełnej odpowiedzialności za usługi IT po przejściu z fazy projektowej w fazę operacyjną,
 • dbaniem o podwyższenie jakości i rentowności usług poprzez ciągłe doskonalenie i optymalizacje (nie ograniczone jedynie do automatyzacji testów i implementacji CI/CD pipeline),
 • ścisłą współpracą z product managerami oraz zespołami by ustalić priorytety, przygotować realistyczne plany, zidentyfikować oraz odpowiednio zarządzać ryzykiem,
 • w zakresie twoich zadań będzie zdefiniowanie i regularne przeglądanie KPI, stały monitoring SLA w celu osiągnięcia wymaganej jakości i doskonałej wydajności usług,
 • rozwijaniem relacji z interesariuszami do poziomu zarządu organizacji włącznie,
 • aktywnym uczestniczeniem w procesie przetargowym, aby zapewnić ambitny i zrównoważony wzrost,
 • odkrywaniem talentów, motywowaniem zespołu oraz wspieranie samodoskonalenia się,
 • jako lider projektu oraz przełożony liniowy, będziesz budował wydajne, niezależne i wielofunkcyjne zespoły,
 • prowadzeniem rekrutacji by pozyskać najlepszych specjalistów i budować przewagę konkurencyjną,
 • prowadzeniem negocjacji by współpraca z naszymi klientami i partnerami była korzystna dla obu stron

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz udokumentowane osiągnięcia w zarządzaniu usługami w zróżnicowanym środowisku IT,
 • posiadasz popartą doświadczeniem znajomość cyklu rozwoju oprogramowania,
 • masz doświadczenie w pracy w technikach zwinnych: Kanban i Scrum framework,
 • posiadasz szeroką wiedzę na temat procesów i usług IT (ITILv4 będzie dodatkowym atutem),
 • masz przynajmniej 2 lata doświadczenia jako Service Delivery Manager usług IT,
 • doświadczenie z procesów przetargowych oraz zarządzania dostawcami będzie stanowił dodatkowy atut,
 • tworzysz przyjazne środowiska pracy i masz umiejętność budowania wydajnych zespołów (powyżej 10 osób),
 • jesteś osobą zorientowaną na wyniki, motywujesz oraz wzmacnianiu zespołów i ich liderów,
 • wykazujesz się dobrym zrozumieniem zagadnień finansowych i bankowych (dodatkowy atut),
 • posługujesz się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie oraz jesteś świadomy różnic międzykulturowych.