Czym będziesz się u nas zajmować?

  • będziesz realizować projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi Big Data i/lub Cloud (m in. streaming, cloud, clustered computing, real-time processing, advanced analytics);
  • projektować i implementować procesy przetwarzające duże i nieustrukturyzowane zbiory danych (noSQL, Data Lake Architecture);
  • wdrażać, optymalizować oraz testować nowoczesne rozwiązania Big Data, również w chmurze oraz w środowisku Continuous Delivery / Continuous Integration;
  • w przypadku istniejących systemów będziesz pracować również nad migracją oraz poprawą wydajności działających procesów.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz komercyjne doświadczenie w projektach z obszaru Data Engineering, Big Data i/lub Cloud z wykorzystaniem technologii Spark;
  • programujesz w językach Python, Scala lub Java;
  • znasz dobrze przynajmniej jeden (nie)relacyjny system bazodanowy oraz język (no)SQL;
  • bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim (gotowość do nauki języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem).