hero-picture hero-wave

Poznaj nas

Software Center, Capgemini Polska we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku jest częścią Grupy Capgemini.

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. Naszym celem jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Jesteśmy wielokulturową organizacją, liczącą już 350 000 pracowników zatrudnionych w ponad 50 krajach. Od 1967, kiedy Firma powstała we Francji, cieszymy się zaufaniem swoich klientów, gdyż jesteśmy w stanie kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. Od 55 lat nabywamy szeroką wiedzę branżową, a w 2021 roku jako Grupa odnotowaliśmy globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro.

Poznaj Capgemini Polska

Wspieramy klientów wykorzystując wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie naszych specjalistów i specjalistek. Nasze biura znajdują się we Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku. Obecnie pracujemy w modelu hybrydowym, w zespołach rozproszonych, integrując się w biurze przy różnych okazjach. Tu tworzymy, projektujemy, testujemy i rozwijamy oprogramowania, aplikacje, systemy oraz narzędzia. Realizujemy projekty dla firm z różnych branż – od logistycznej, motoryzacyjnej, rozrywkowej po sektory publiczne i chemiczne. Jesteśmy ekspertami i ekspertkami w dziedzinach takich jak Java, Cloud, .NET, React, testing i inne.

Nie stoimy w miejscu, ciągle się uczymy i otwieramy na innowacje. Jako zgrany zespół wspieramy siebie nawzajem, kandydatów, naszych klientów w osiąganiu przyszłości o jakiej marzą. Więc jeśli szukasz nowych wyzwań i chcesz odkryć świat nieskończonych możliwości i nieustannych innowacji, dołącz do nas - Get the future you want!

2004

Rok powstania oddziału we Wrocławiu

2016

Rok powstania oddziału w Poznaniu

2022

Rok powstania oddziału w Gdańsku

Capgemini Polska

W Polsce jako Grupa Capgemini jesteśmy obecni od 1996 roku. Zatrudniamy ponad 10 000 specjalistów. Zajmujemy się wdrażaniem cyfrowych innowacji dla biznesu - rozwiązaniami z zastosowaniem automatyzacji i robotyzacji, sztucznej inteligencji, transferu danych, a także procesów w chmurze. Nasze centra biznesowe znajdują się w 8 miastach w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Opolu, Lublinie a od 2022 roku również w Gdańsku.

map-picture
what-we-do-background

Nasi specjaliści i specjalistki zajmują się:

Projektowaniem, tworzeniem, testowaniem oraz wdrażaniem indywidualnych rozwiązań IT

W oparciu o uznane technologie i frameworki takie jak: JAVA, JavaScript, Spring, C/C++, Hibernate, .NET, platformy bazodanowe (m.in. Oracle), PHP, Guidewire, Business Intelligence (m.in. IBM Cognos, SAP Business Objects, Informatica, QlikView, Microsoft BI) oraz technologie mobilne (m.in. Android, iOS).

Architekturą złożonych systemów IT

projektowaniem zaawansowanych rozwiązań klasy enterprise oraz konsultingiem biznesowym dla wielu branż.

Budowaniem środowisk continuous integration oraz continuous delivery

na potrzeby projektów realizowanych w naszym oddziale, wykorzystując np. Jenkins, TeamCity, Maven, Gradle, Docker, Ansible, Puppet, Git, SVN, OpenShift, AWS, Azure.

Zarządzaniem projektami informatycznymi

w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne.

Wdrażaniem rozwiązań w zakresie web developmentu bazujących na nowoczesnych technologiach

takich jak: Angular, React, Responsive Design, HTML5, CSS3, XML, JavaScript, Selenium, Servlets, Web Services.

Pprojektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem

nowych rozwiązań informatycznych z obszaru SAP

Tworzeniem aplikacji oraz systemów informatycznych

opartych na technologiach XR (AR, VR, MR).

Projektowaniem i prowadzeniem projektów

w metodyce user experience oraz badaniem potrzeb użytkowników, jak i moderowaniem warsztatów Design Thinking czy Design Sprint.

Obszarem BigData i wdrażaniem rozwiązań

opartych na Spark, Hadoop, Cassandra.

Communities w Capgemini Software

Naszym priorytetem jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanych zespołów, dlatego stawiamy głównie na ekspertów i ekspertki, specjalistów i specjalistki oraz osoby doświadczone w branży IT. Umiejętności oraz rozwój naszych pracowników są dla nas niezwykle ważne. W naszym centrum działa już kilkanaście wewnętrznych communities, czyli grup dyskusyjnych, które skupiają ludzi z pasją, chcących dzielić się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Poznaj nasze wartości

value-picture

Uczciwość

rozumiana jako lojalność, prawość, rzetelność, zakłada całkowite odrzucenie manipulacji, jako metody osiągania celów w biznesie. Rozwój, zysk, czy niezależność nie mają żadnej wartości, jeśli nie stoi za nimi absolutna uczciwość i prawość. Każdy w Grupie ma świadomość, że jakikolwiek brak otwartości i uczciwości w obszarze naszej działalności biznesowej będzie karany.

value-picture

Zaufanie

to gotowość do upoważnienia zarówno jednostek, jak i zespołów, do podejmowania decyzji. Zaufanie oznacza również przyznanie priorytetu prawdziwej otwartości wobec innych ludzi w firmie, oraz jak najszerszemu przepływowi idei i informacji pomiędzy nimi.

value-picture

Radość

czyli zadowolenie z przynależności do firmy lub zespołu, duma z tego, co się robi, poczucie spełnienia w poszukiwaniu lepszej jakości i większej wydajności, a także poczucie bycia częścią ambitnego projektu.

value-picture

Wolność

oznacza niezależność w myśleniu, ocenianiu i działaniu, oraz ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Oznacza również tolerancję, szacunek dla innych, oraz dla różnych kultur i zwyczajów – cechy szczególnie istotne w przypadku grupy międzynarodowej.

value-picture

Odwaga

rozumiana jako zmysł przedsiębiorczości, chęć podejmowania rozważnego ryzyka i wykazania zaangażowania (oczywiście łącznie z pełną determinacją do wywiązywania się z własnych zobowiązań). To jest istota rywalizacji: stanowczość w podejmowaniu decyzji lub egzekwowaniu ich realizacji, gotowość do poddawania okresowej weryfikacji przyjętego kierunku działania i istniejącego stanu rzeczy. W rzeczywistości, odwaga wymaga także rozwagi i szczególnej przezorności, bez czego śmiały menedżer, to po prostu lekkomyślny menedżer.

value-picture

Skromność

to prostota, rozumiana jako przeciwieństwo sztuczności, pretensjonalności, pompatyczności, arogancji i chełpliwości. Prostota nie implikuje naiwności, raczej sugeruje rozwagę, pokazywanie naturalnej skromności i zdrowego rozsądku, wyczulenie na sprawy innych i zadawanie sobie trudu bycia przez nich zrozumianym. Skromność to również szczere relacje w pracy, swoboda zachowania, poczucie humoru.

value-picture

Duch zespołowy

to przyjaźń, lojalność, ofiarność i uczciwość w podziale korzyści z pracy zespołowej; to także przyjmowanie odpowiedzialności i instynktowna gotowość do podejmowania wspólnych wysiłków, nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach.