Capgemini Polska

W Polsce jak Grupa Capgemini jesteśmy obecni od 1996 roku. Zatrudniamy ponad 10 000 specjalistów. Zajmujemy się wdrażaniem cyfrowych innowacji dla biznesu - rozwiązaniami z zastosowaniem automatyzacji i robotyzacji, sztucznej inteligencji, transferu danych, a także procesów w chmurze. Nasze centra biznesowe znajdują się w 8 miastach w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Opolu, Lublinie a od 2022 roku również w Gdańsku.

 • Software Solutions Center Wrocław, Poznań, Gdańsk
 • Business Services Kraków, Katowice
 • Cloud Infrastructure Services Katowice, Kraków, Opole, Lublin
 • Application Services Warszawa
 • Capgemini Invent Warszawa

Poznaj Software Solutions Center

Wspieramy klientów, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie naszych specjalistów. Nasze biura znajdują się we Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku, ale obecnie pracujemy w modelu hybrydowym (z domów i biur). W związku z tym specjalistów szukamy także w innych miastach, gdzie Capgemini Polska ma swoje siedziby (Kraków, Katowice, Warszawa). Realizujemy projekty dla firm z różnych branż – od logistycznej, motoryzacyjnej, rozrywkowej po sektory publiczne, chemiczne i finansowe. Jesteśmy ekspertami w dziedzinach takich jak Java, Cloud, .NET, React, testing i inne. Nie stoimy w miejscu, ciągle się uczymy i otwieramy na innowacje. Jako zgrany zespół wspieramy siebie nawzajem, kandydatów, naszych klientów w osiąganiu przyszłości o jakiej marzą. Więc jeśli szukasz nowych wyzwań i chcesz odkryć świat nieskończonych możliwości i nieustannych innowacji, dołącz do nas - Get the future you want!

2004 Rok powstania oddziału
we Wrocławiu

2016 Rok powstania oddziału
w Poznaniu

2022 Rok powstania oddziału
w Gdańsku

Nasi specjaliści zajmują się:

 

 • projektowaniem, tworzeniem, testowaniem oraz wdrażaniem indywidualnych rozwiązań IT w oparciu o uznane technologie i frameworki takie jak: JAVA, JavaScript, Spring, C/C++, Hibernate, .NET, platformy bazodanowe (m. in.Oracle), PHP, Guidewire, Business Intelligence (m. in. IBM Cognos, SAP Business Objects, Informatica, QlikView, Microsoft BI) oraz technologie mobilne (m.in. Android, iOS);
 • architekturą złożonych systemów IT – projektowaniem zaawansowanych rozwiązań klasy enterprise oraz konsultingiem biznesowym dla wielu branż;
 • budowaniem środowisk continuous integration oraz continuous delivery na potrzeby projektów realizowanych w naszym oddziale, wykorzystując np. Jenkins, TeamCity, Maven, Gradle, Docker, Ansible, Puppet, Git, SVN, OpenShift, AWS, Azure;
 • zarządzaniem projektami informatycznymi w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne;
 • tworzeniem aplikacji oraz systemów informatycznych opartych na technologiach XR (AR, VR, MR);
 • projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych z obszaru SAP;
 • wdrażaniem rozwiązań w zakresie web developmentu bazujących na nowoczesnych technologiach, takich jak: Angular, React, Responsive Design, HTML5, CSS3, XML, JavaScript, Selenium, Servlets, Web Services;
 • projektowaniem i prowadzeniem projektów w metodyce user experience oraz badaniem potrzeb użytkowników, jak i moderowaniem warsztatów Design Thinking czy Design Sprint;
 • obszarem BigData i wdrażaniem rozwiązań opartych na Spark, Hadoop, Cassandra.

 

Communities w Capgemini Software Solutions Center

Naszym priorytetem jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanych zespołów, dlatego stawiamy głównie na ekspertów, specjalistów i osoby doświadczone w branży IT. Umiejętności oraz rozwój naszych pracowników są dla nas niezwykle ważne. W naszym centrum działa już kilkanaście wewnętrznych communities, czyli grup dyskusyjnych, które skupiają ekspertów i pasjonatów chcących dzielić się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Poznaj nasze wartości

Uczciwość

rozumiana jako lojalność, prawość, rzetelność, zakłada całkowite odrzucenie manipulacji, jako metody osiągania celów w biznesie. Rozwój, zysk, czy niezależność nie mają żadnej wartości, jeśli nie stoi za nimi absolutna uczciwość i prawość. Każdy w Grupie ma świadomość, że jakikolwiek brak otwartości i uczciwości w obszarze naszej działalności biznesowej będzie karany.

Zaufanie

to gotowość do upoważnienia zarówno jednostek, jak i zespołów, do podejmowania decyzji. Zaufanie oznacza również przyznanie priorytetu prawdziwej otwartości wobec innych ludzi w firmie, oraz jak najszerszemu przepływowi idei i informacji pomiędzy nimi.

Radość

czyli zadowolenie z przynależności do firmy lub zespołu, duma z tego, co się robi, poczucie spełnienia w poszukiwaniu lepszej jakości i większej wydajności, a także poczucie bycia częścią ambitnego projektu.

Wolność

oznacza niezależność w myśleniu, ocenianiu i działaniu, oraz ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Oznacza również tolerancję, szacunek dla innych, oraz dla różnych kultur i zwyczajów – cechy szczególnie istotne w przypadku grupy międzynarodowej.

Odwaga

rozumiana jako zmysł przedsiębiorczości, chęć podejmowania rozważnego ryzyka i wykazania zaangażowania (oczywiście łącznie z pełną determinacją do wywiązywania się z własnych zobowiązań). To jest istota rywalizacji: stanowczość w podejmowaniu decyzji lub egzekwowaniu ich realizacji, gotowość do poddawania okresowej weryfikacji przyjętego kierunku działania i istniejącego stanu rzeczy. W rzeczywistości, odwaga wymaga także rozwagi i szczególnej przezorności, bez czego śmiały menedżer, to po prostu lekkomyślny menedżer.

Skromność

to prostota, rozumiana jako przeciwieństwo sztuczności, pretensjonalności, pompatyczności, arogancji i chełpliwości. Prostota nie implikuje naiwności, raczej sugeruje rozwagę, pokazywanie naturalnej skromności i zdrowego rozsądku, wyczulenie na sprawy innych i zadawanie sobie trudu bycia przez nich zrozumianym. Skromność to również szczere relacje w pracy, swoboda zachowania, poczucie humoru.

Duch zespołowy

to przyjaźń, lojalność, ofiarność i uczciwość w podziale korzyści z pracy zespołowej; to także przyjmowanie odpowiedzialności i instynktowna gotowość do podejmowania wspólnych wysiłków, nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach.