Klient

Instytucja finansowa specjalizująca się w obsłudze klienta wymagającego

Sektor

Finansowy

Metodyka pracy

Scrum

Kompetencje/Zespoły

UX/UI, DevOps, Development, Testing, Analiza biznesowa

Technologie

React JS, TypeScript, C#.

Potrzeba biznesowa

Sprzedaż produktów finansowych klientom wymagającym wyjątkowej oferty produktowej. Powstała aplikacja powinna w czasie rzeczywistym umożliwić stworzenie, wycenę oraz sprzedaż produktu o wielu parametrach, których wymaga użytkownik, w zależności od jego szczegółowych oczekiwań.

Co zrobiliśmy ?

Zaprojektowaliśmy oraz zaimplementowaliśmy responsywną aplikację webową, umożliwiającą atrakcyjne przedstawienie oferty banku szytej na podstawie wymagań klientów. Rozwiązanie zawiera warstwę integracyjną z systemami wewnętrznymi banku oraz specjalną szynę komunikacji sprawdzającą w czasie rzeczywistym zasady regulacji bankowych wprowadzone przez instytucje nadzoru rynku finansowego. Pracowaliśmy równolegle w kilku zespołach w różnych lokalizacjach i w międzynarodowym środowisku pracy.

Architekturę rozwiązania tworzy:

• Aplikacja Web umożliwiająca atrakcyjne przedstawienie oferty banku (dostosowana do korzystania na tablecie i telefonach komórkowych);
• Warstwa integracyjna z systemami wewnętrznymi banku;
• Specjalna szyna komunikacji wykorzystywana do sprawdzania w czasie rzeczywistym zasad regulacji bankowych wprowadzonych przez instytucje nadzoru rynku finansowego.