hero-picture hero-wave

Aplikacje służące do zorganizowania logistyki przesyłek

Klient

Jedna z największych firm logistycznych

Sektor

Logistyka

sector-icon

Metodyka pracy

Scrum

Kompetencje / Zespoły

Testing ( automatyzacja testów, automatyzacja procesów biznesowych)

Aplikacje służące do zorganizowania logistyki przesyłek

Potrzeba biznesowa:

• Wprowadzenie zwinnego prowadzenia projektów
• Uporządkowanie procesu testowego
• Skrócenie czasu testowania
• Zwiększenie poziomu jakości

Co zrobiliśmy?

• Zaproponowaliśmy i zaimplementowaliśmy proces testowy
• Wprowadziliśmy metryki służące raportowaniu statusu jakościowego
• Zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy integracyjne testy automatyczne
• Zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy usprawnienia w obszarze automatyzacji procesów biznesowych

Technologie

tech-icon