Klient

Służby policyjne

Sektor

Publiczny

sector-icon

Metodyka pracy

Scrum

Kompetencje / Zespoły

Development, Testing, DevOps, UX/UI

System do obsługi dokumentacji przestępstw

Potrzeba biznesowa:

Implementacja systemu realizującego poniższe funkcjonalności:
• Uporządkowanie procesu dokumentowania miejsc przestępstw
• Automatyzacja centralnego zapisu danych
• Umożliwienie wspólnej pracy nad sprawą przez kilka osób
• Automatyzacja generacji dokumentacji prawnej.

Co zrobiliśmy?

Zaprojektowaliśmy system składający się:
• Aplikacji mobilnej (iOS)
• Portalu użytownika dostępnego przez WWW
• Systemu backendowego do obsługi całości procesów
Dodatkowo zaprojektowaliśmy infrastrukturę niezbędną do utrzymania całego serwisu oraz wspomagaliśmy klienta w jej przygotowaniu.

Technologie

tech-icon tech-icon tech-icon