Klient

Bank, jeden z czołowych dostawców kart kredytowych

Sektor

Finansowy

Metodyka pracy

Scaled Agile Framework (SAFe)

Kompetencje/Zespoły

DevOps, Development, API, Testing

Technologie:

Java, Spring, Cucumber, AWS, CI/CD

Potrzeba biznesowa:

Naliczanie opłat za transakcje wykonane kartami płatniczymi przez bank, który posiada ponad 50 milionów użytkowników.

Co zrobiliśmy?

Tworząc reguły naliczania płatności za używanie kart, stworzyliśmy złożony system, który stale rozbudowujemy o nowe komponenty. Obecnie przenosimy system na AWS i w związku z tym opracowujemy nowe podejście do testów. W testach automatycznych skupiamy się na API, gdzie symulujemy transakcje kart płatniczych i weryfikujemy, czy opłaty zostały właściwie naliczone.