hero-picture hero-wave

Zintegrowane systemy przetwarzające duże ilości danych wrażliwych

Klient

Obsługujący sektor publiczny

Sektor

Publiczny

sector-icon

Metodyka pracy

Waterfall, Agile

Kompetencje / Zespoły

Development, Testing

Zintegrowane systemy przetwarzające duże ilości danych wrażliwych

Potrzeba biznesowa:

Przetwarzanie i analiza dużej ilości danych wrażliwych. Stworzone w tym celu zintegrowane systemy muszą być niezawodne funkcjonalnie i wydajnościowo oraz gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa.

Co zrobiliśmy?

Przeprowadziliśmy zaawansowane testy bezpieczeństwa (m.in. OWASP Top10, statyczne, penetracyjne), a także testy wydajnościowe i przeciążeniowe (na dedykowanych środowiskach, skonfigurowanych na wzór produkcyjnych). Stworzone rozwiązanie umożliwia bieżący wgląd w poziom jakości w programie: inteligentne raporty, pełne śledzenie zależności pomiędzy wymaganiami, testami, wynikami i znalezionymi błędami.

Pod względem organizacyjnym, stworzyliśmy centralną organizację testową, wspierającą testerów pracujących w zespołach projektowych. Wprowadziliśmy proces, który pozwolił na testowanie równoległe do developmentu oraz połączenie testów z Release Managementem (pipeline’y testowe, quality gates, automatyczna regresja).

Technologie

tech-icon tech-icon tech-icon