Java Starter Kit

Przez 3 miesiące nauczysz się z nami, jak kompleksowo tworzyć nowoczesne systemy informatyczne - od projektowania i optymalizacji baz danych, przez implementację rozwiązań serwerowych bazujących na nowoczesnych technologiach opartych o język JAVA aż po zaawansowany interfejs webowy.

Po pomyślnym ukończeniu kursu będziesz pracować z nami przy tworzeniu i dalszym rozwijaniu aplikacji oraz systemów informatycznych zaprojektowanych na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad tym oprogramowaniem odbywa się głównie w oparciu o języki programowania wyższego poziomu (JAVA), nowoczesne technologie, narzędzia oraz metodyki i dobre praktyki inżynierii oprogramowania oparte o międzynarodowe standardy.Harmonogram rekrutacji:

31.10-21.11 – zbieranie CV
Do 24.11 – Testy językowe
29.11 – Wykład techniczny
5-6.12 - Test techniczny
14-20.12– Speed Recruitingi

Software Tester Starter Kit

W ciągu 3 miesięcy będziesz miał możliwość nauczyć się podstaw programowania w języku Java, dowiesz się jak testować oprogramowanie i w jaki sposób przygotować testy manualne oraz jak zaprogramować automatyzacje testów. Po pomyślnym ukończeniu programu Software Tester Starter Kit będziesz współpracować z nami przy tworzeniu i dalszym rozwijaniu aplikacji oraz systemów informatycznych zaprojektowanych na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad tym oprogramowaniem odbywa się głównie w oparciu o języki programowania wyższego poziomu (JAVA), nowoczesne technologie, narzędzia oraz metodyki i dobre praktyki inżynierii oprogramowania oparte o międzynarodowe standardy.


FAQ

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

1. Na podstawie przesłanych CV osoby spełniające warunki zostaną zaproszone na weryfikację znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

2. Następnie osoby, które pozytywnie przeszły test z angielskiego i niemieckiego zostaną zaproszone na wykład merytoryczny oraz spotkanie informacyjne online. Po wykładzie kandydaci otrzymują zaproszenie na test techniczny.

3. Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest rozmowa, która trwa około 45 minut i odbywa się w formie videokonferencji.

Jak wygląda struktura Programu?

Uczestnictwo w programie wiąże się z braniem udziału w obowiązkowych wykładach, które odbywają się na przestrzeni 3 miesięcy i trwają od 1 do 8 godzin dziennie. Każdy wykład odpowiada jednemu blokowi tematycznemu realizowanemu w trakcie programu.
Uczestnik otrzymuje zadania do wykonania o różnym stopniu zaawansowania i trudności. Do dyspozycji ma mentorów technicznych, z którymi może umawiać się na konsultacje, odbywające się kilka razy w tygodniu. Na konsultacjach można analizować na bieżąco przygotowane przez siebie rozwiązania. Przed rozpoczęciem kolejnego bloku tematycznego uczestnik wysyła końcowe rozwiązanie swojego zadania do trenera, który będzie je weryfikował.

Czy będę mógł aplikować ponownie, jeśli nie dostanę się do programu?

Jak najbardziej - możesz doszkolić się, uzupełnić braki w danym zakresie i ponownie zaaplikować, jak tylko wystartuje rekrutacja do kolejnej edycji.

W jakim stopniu muszę znać język niemiecki?

Wystarczy podstawowa znajomość języka niemieckiego na poziomie A2. Capgemini wspiera dalszy rozwój podczas intensywnych kursów języka niemieckiego.

Ile czasu zajmuje uczestnictwo w programie?

Program Starter Kit trwa trzy miesiące. Przewidziany nakład czasowy wynosi 40 godzin tygodniowo. Uczestnik sam dopasowuje godziny pracy według swoich potrzeb. Wymagamy natomiast obowiązkowej obecności na wykładach i konsultacjach, które odbywają się w standardowych godzinach pracy. Uczestnik sam decyduje, ile czasu spędzi na samodzielnej pracy poświęconej na rozwiązywanie zadań. Należy jednak pamiętać, że maksymalny czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo.

Czy dostanę umowę o pracę na czas trwania programu?

Przewidzianą formą prawną jest umowa zlecenie.

Gdzie będzie odbywał się program?

Program będzie odbywał się w formie hybrydowej, po zakończonym programie praca będzie odbywała się w naszych biurach we Wrocławiu i Poznaniu (z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej).

Czy zakwalifikowanie się na kurs gwarantuje zatrudnienie w Capgemini?

Aby otrzymać propozycję dalszej współpracy, należy ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym.

Jak powinna wyglądać moja dostępność do pracy po zakończeniu programu?

Każdy uczestnik, który ukończy program z pozytywnym wynikiem, będzie zatrudniony na pełen etat. Wymagamy zatem 40-godzinnej dostępności tygodniowo po programie.

Czy jako uczestnik będę podlegał ocenie?

W Capgemini bardzo cenimy sobie informację zwrotną. Wierzymy, że regularna i konstruktywna ocena Twoich postępów pomoże Ci się rozwinąć oraz wykorzystać 3 miesiące stażu u nas jak najlepiej. W związku z tym, po każdym module otrzymasz indywidualny feedback na temat Twojej pracy.

Jak wygląda proces oceniania?

Najważniejsze czynniki dla nas to: zrozumienie tematu oraz realizacja zadań - mamy jasno określone kryteria oceny z każdego tematu, które są Wam udostępniane przed przystąpieniem do zadania. Dodatkowo ważne są dla nas również umiejętności miękkie, między innymi: umiejętność współpracy, komunikatywność czy też samodzielność w rozwiązywaniu problemów, a także kultura osobista. Decyzje dotyczące Twojego dalszego uczestnictwa w programie będą podejmowane w zależności od wyników Twojej pracy.

Czy za udział w programie przewidziane jest wynagrodzenie?

Tak, każdy kursant ma ustaloną taką samą stawkę godzinową. Ostateczna kwota miesięczna jest zależna od ilości przepracowanych godzin i zależy w dużej mierze od kursanta.