Więcej o prelekcji:

Temat to - Koncepcje klas do przenoszenia danych w Javie. Klasy do przenoszenia danych z jednej strony są bardzo prostą koncepcją, jednak generują w Javie jeden problem: ich implementacja wymaga generowania dużej ilości kodu, który jest powtarzalny, podatny na popełnienie w nim błędu i generalnie zaciemniający implementację. Opowiem o rozwiązaniach tego problemu na przestrzeni lat ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie daje najnowsza wersja Javy.

prelegent Marcin Śliwa

od ponad 20 lat jest aktywny w branży IT. Obecnie pracuje jako architekt w projekcie z branży diagnostyki medycznej we wrocławskim Capgemni Software Solutions Center.

TechTalk to dobra okazja do posłuchania specjalistycznych wystąpień, ale także do networkingu.
Zachęcamy, abyście po spotkaniu zadawali pytania naszemu prelegentowi, a także zostali i porozmawiali wymieniając branżowe doświadczenia.

Do zobaczenia!