hero-picture hero-wave

Modernizacja istniejącej aplikacji do monitorowania trasy i innych czynników

Klient

globalna firma transportowa i logistyczna, zajmująca się spedycją morską i lotniczą - z naciskiem na logistykę opartą na IT.

Sektor

Logistyka i dystrybucja

sector-icon

Metodyka pracy

Scrum

Kompetencje / Zespoły

Development, Testing, Business Analysis, Product Owner, Scrum Master

Modernizacja istniejącej aplikacji do monitorowania trasy i innych czynników

Potrzeba biznesowa:

Szybkie ponowne uruchomienie aplikacji pozwalającej monitorować zarówno trasę, jak i inne czynniki, np. emisje dwutlenku węgla, rodzaj napędu czy terminowość usługodawcy. Nowa wersja aplikacji ma stawiać większy nacisk na użytkowników zewnętrznych.

Co zrobiliśmy?

Adaptacja i odnowienie istniejącej aplikacji zgodnie z szybko rozwijającymi się potrzebami klientów, użytkowników i aplikacji interaktywnych. Ścisła współpraca z klientem w postaci Google Design Sprint z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod user-centric oraz Ekspertów UX/UI.

Technologie

tech-icon tech-icon tech-icon tech-icon tech-icon tech-icon tech-icon tech-icon