hero-picture hero-wave

Usprawnienie systemu do obsługi rezerwacji miejsc siedzących

Klient

Przedsiębiorstwo świadczące usługi kolejowego przewozu osób i usługi powiązane.

Sektor

Logistyka / Sektor publiczny

sector-icon

Metodyka pracy

SAFe

Kompetencje / Zespoły

Development, Testing, Business Analysis, Product Owner

Usprawnienie systemu do obsługi rezerwacji miejsc siedzących

Potrzeba biznesowa:

Projektowanie i rozwój nowych funkcji i komponentów w aplikacji do rezerwacji miejsc. Utrzymanie i rozwój nowych funkcji w poprzedniej wersji aplikacji.

Co zrobiliśmy?

Capgemini zapewniło ciągłość pracy nad wdrożonymi rozwiązaniami. W kolejnych etapach będziemy implementować nowy design i wdrażać nowe funkcjonalności.

Technologie

tech-icon